Asociatia Grupul De Actiune Locală Eremia Grigorescu 1863 Galati

    In ultimii ani a apărut tot mai des ideea dezvoltării satelor românești, iar unul dintre instrumentele prin care s-a vizat acest lucru a fost înființarea Grupurilor de Acțiune Locală.

    Asa ca, in data de 17.octombrie.2014, 39 diversi actori locali, publici si privati, din 12 localitati a judetului Galati, s-au intalnit la Consiliul Judetean Galati pentru a pune bazele infiintari Asociatiei Grup de Actiune Locala Eremia Grigorescu 1863 Galati. Actele pentru infiintare, au fost depuse in cadrul Judecatoriei Targu Bujor, iar potrivit Incheierii civile nr.102 din 21.04.2015, pronuntata de Judecatoria Targu Bujor, judetul Galati in dosarul cu nr.3756/233/2015, Asociatia a capatat personalitate juridica si a fost inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor la data de 28.aprilie.2015, conform OG 26/2000.

          Obiectivele Asociatiei, conform deciziilor luate de Adunarea Generala a Membrilor Fondatori, sunt:

-       a) implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului vizat de ASOCIAȚIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAŢI;

-       b) elaborarea şi implementarea proiectelor oferite de programul LEADER, Axa 4 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;

-       c) alegerea proiectelor care vor fi finanţate în cadrul strategiei, stabilirea criteriilor de selecţie a proiectelor în acord cu priorităţile specifice ale strategiilor de dezvoltare locală;

-       d) pregătirea şi acordarea de asistenţă de specialitate persoanelor juridice şi fizice locale care vor să participe la proiecte în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) în interesul colectivităţilor locale din teritoriul grupului şi în interesul personal nepatrimonial al Asociaţiei;

-       e) încurajarea inovării şi modernizarea formelor tradiţionale de know-how sau descoperirea de noi soluţii la problemele rurale persistente;

-       f) acţiuni de promovare a parteneriatelor privat - publice;

-       g) diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative constituite în favoarea Asociaţiei şi folosite în mod obligatoriu pentru realizarea scopului Asociatiei;

-       h) colaborare cu alte entităţi pe plan naţional şi internaţional, care au scopuri similare, în special cu alte organizaţii indiferent de forma de organizare, care participă la programul LEADER;

-       i) îmbunătățirea mediului și spatiului rural, creșterea calității vieții și diversificarea activităților economice din spaţiul rural prin implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locală;

-       j) promovarea teritoriului vizat de ASOCIAȚIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAŢI şi asocierea lui cu alte regiuni din ţară şi străinătate.

    Adunarea Generala a Asociatiei este alcatuita din 39 de Membri Fondatori, impartiti pe trei categorii de entitati si anume:

-       12 U.A.T.-uri, avand ca reprezentanti legali cei 12 primari ai teritoriului format, reprezentant 31% din total membri;

-       2 O.N.G – uri ce reprezenta societatea civila si 5% din total membri ai teritoriului;

-       25 de Societati private, unde reprezentantii legali sunt administratorii societatilor, reprezentarea fiind de 64% din total membri fondatori.

    Asociatia Grup de Actiune Locala Eremia Grigorescu 1863 Galati a realizat și depus  la Ministerul Agriculturii, Strategia de Dezvoltare Locală finanțare prin programul LEADER, parte componentă a Programului National de Dezvoltare Rurală 2014-2020, strategie ce a fost realizata prin Masura 19.1, Programul LEADER. Aceasta a fost declarata eligibila si selectată pentru finantare, raportul de selecție fiind publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii.

    Asociatia și-a început oficial activitatea, aferenta exercițiului financiar 2016-2020, după acordarea Autorizatiei de Functionare cu nr. 107/15.09.2016 si desfasura activitatile specifice implementarii masurilor 19.2 – Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala si masura 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare.

    Asociatia este reprezentata de un Presedinte si un Consiliu Director format din 9 reprezentanti ales de A.G.A  .